Понедельник 23 Март 2020

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

бульвар Дружбы Народов, 4/6 01103 Киев +38 044 209 22 00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0 из 5 на основе 4106 голосов Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Держгеокадастр

Держгеокадастр України - основні напрями діяльності:

Кадастр і реєстрація Геодезія і картографія
Експертиза Сертифікація
Адміністративні послуги Землеустрій та охорона земель
Перейти на офіційний сайт Держгеокадастру

Кадастр і реєстрація

Державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення та обмеження у використанні. Кадастр містить дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл між власниками та користувачами.

Система Державного земельного кадастру дає можливість оперативно отримувати необхідну інформацію про земельні ділянки на всій території України. Відомості до цієї бази даних вносяться, перевіряються, систематизуються та впорядковуються за єдиними, чітко визначеними правилами. Завдяки використанню при адмініструванні Державного земельного кадастру сучасних інформаційних технологій, відомості про землі є доступними як фахівцям, що працюють в сфері земельних відносин, так і зовнішнім користувачам, коло яких буде розширюватись.

Геодезія і картографія

До компетенції Держгеокадастру відноситься широке коло питань у галузі топографо-геодезичної та картографічної діяльності. Служба виконує функції створення та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, встановлення та унормування географічних назв. Фахівці землевпорядного відомства виконують роботи з демаркації та делімітації державного кордону, беруть участь у підготовці міжнародних договорів України та виконують ряд інших важливих функцій.

Адміністративні послуги

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру є розпорядником великого обсягу інформації у сфері земельних відносин. Значну кількість правочинів громадяни можуть здійснити спираючись виключно на відомості, які надаються у Держгеокадастрі. Тому, одним з важливих пріоритетів діяльності відомства є надання якісних адміністративних послуг.

Держгеокадастр та його територіальні органи надають платні та безоплатні адмінпослуги за трьома основними напрямками:

 1. внесення інформації до бази даних Державного земельного кадастру (державна реєстрація земельних ділянок, обмежень у використанні земель);
 2. видача з бази даних витягів та довідок (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, обмеження у використанні земель, довідка, що містить узагальнену інформацію про землі, викопіювання з кадастрової карти);
 3. інші послуги (проведення державної експертизи тощо).

Починаючи з 1 січня 2015 року відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Вони утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

З адресами ЦНАПів можна ознайомитися за посиланням.

Землеустрій та охорона земель

Держгеокадастр забезпечує раціональне використання та охорону земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів.

Основними завданнями землеустрою є:

 • реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого перерозподілу земель, формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно сталих ландшафтів і агросистем;
 • інформаційне забезпечення правового, економічного, екологічного і містобудівного механізму регулювання земельних відносин на національному, регіональному, локальному, господарському рівнях шляхом розробки пропозицій зі встановлення особливого режиму та умов використання земель;
 • встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць, територій з особливим природоохоронним, рекреаційним і заповідним режимами, меж земельних ділянок власників і землекористувачів;
 • здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації раціонального використання та охорони земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях;
 • організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін.

Основними завданнями щодо охорони земель, які покладені на територіальні органи земельних ресурсів, є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель.

До повноважень органів земельних ресурсів щодо охорони земель належить:

 • обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування;
 • захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;
 • захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;
 • збереження природних водно-болотних угідь;
 • попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;
 • консервація деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.

Експертиза

Держгеокадастр забезпечує проведення державної експертизи землевпорядної документації. Фахівці земельного відомства досліджують, перевіряють, аналізують та оцінюють об’єкти експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства. Сама документація перевіряється на відповідність встановленим стандартам, нормам і правилам.

Питання державної експертизи землевпорядної документації регулюються Земельним кодексом України, Законом України «Про державну експертизу землевпорядної документації» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері державної експертизи.

Сертифікація

Держгеокадастр здійснює сертифікацію інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.

Наявність кваліфікаційного сертифіката є необхідною умовою для надання послуг із складення землевпорядної документації та гарантією якісного виконання робіт із землеустрою.

Іспит на отримання сертифіката приймає Кваліфікаційна комісія.

Інженери, які отримали кваліфікаційний сертифікат, мають право самостійно складати окремі види документації із землеустрою та оцінки земель. Сертифіковані спеціалісти можуть виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою.

Держгеокадастр веде державні реєстри сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.

Розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності

З 1 січня 2013 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», яким законодавець вніс зміни до Земельного кодексу України, зокрема до статті 122 Земельного кодексу України.

У відповідності до прийнятих змін Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи передають у власність або у користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. В цьому розділі можна ознайомитись із зведеною інформацією по розпорядженню землями в рамках повноважень Держгеокадастру.

Перейти на офіційний веб-сайт Держгеокадастру за посиланням.

Гаряча лінія Держгеокадастру